Søg

Græsarmering

Græsarmering i genbrugsplast kan anvendes blandt andet i terræn i forbindelse med tung trafik, personvogn trafik og etablering af p-arealer. Kan også bruges på stier med let trafik og brandveje.

Med vores BioGitter program er der græsarmering og produkter til terræn sikring til enhver opgave. Græsarmering og terræn armering anvendes i forhold med opbygning og sikring af terræn i forbindelse med tung trafik, personvogns trafik og etablering af P-arealer.

Græsarmering og BioGitter anvendes også ved holde- og vendepladser samt private parkeringsarealer. Græsarmeringen er støbte blokke i genbrugsplast af typen HDPE og HDPE/PP plast. Typen BioGitter 2000 er med dilatationsfuger, så armeringen arbejder med belastningen. Især terræn armering og græsarmering ved tung belastning kan med fordel armeres med Biogitter 2000.

Areal- og terræn armering

Armeringen anvendes også ved etablering af natur- og gangstier samt ved anlæggelse af normale stier, hvor terrænet ønskes armeret med græsarmering og Biogitter.

Græsarmering On-Top er en type, der kan udlægges direkte på terrænet uden forudgående bund etablering. En hurtig og effektiv armering.

Armeringen anvendes også ved ridebaner, folde, festpladser, parker, festivaler og golfbaner i forbindelse med sikring af nedsivning ved golfbanens greenområder,. BioGitter programmet med græsarmering og arealsikring omfatter alle typer i forhold til det ønskede belastningskrav.

I forhold til græsarmeringssten i beton er plasten betydelig lettere at arbejde med og holdbarheden er ofte også længere.

Sådan anlægges græsarmering

Græsarmering opbygges som følgende:

 1. Arealet planeres med en hældning på 1-2%. Afhængig af belastningskravene etableres en bund på 20-40 cm. For optimal afvanding/nedsivning anbefales singles (5-32 mm) eller knust beton og lignende ikke ”pakkende” materialer. Skærver og stabilgrus vil over tid pakke sig ved belastning og dermed forhindre tilstrækkelig nedsivningsevne.
 2. Efter bunden er etableret, kan der eventuelt udlægges Geotekstil (forbedre arealets bæreevne), hvorpå græsarmeringen / arealarmering udlægges. Armeringen kan også udlægges direkte på stabiliserede bund eller evt. med tyndt afretningslag – max 1 cm.

Bærelag:
Personvognstrafik: 20-25 cm.
Lastvogn / tung trafik: 40-50 cm.

Vi tilbyder følgende produkter til areal- og græsarmering:

Optimale vækstbetingelser ved græs-armering

For at sikre optimale vækstbetingelser for den efterfølgende græs, er det vigtigt at den stabiliserede bund etableres på groft uvasket grus eller skærver med en kornstørrelse på 5-32 mm – evt. iblandet en god muld.

Cellerne fyldes til max. 1 cm. fra overkant med en blanding af sand og muld. Der tilsås med robuste græsarter egnet for den efterfølgende anvendelse af arealet (spørg evt. frø leverandøren). Det er vigtigt, at det tilsåede areal vandes og gødes i vækstperioden.

Armering med grus, ral og knust beton

Bundlaget og den efterfølgende armering skal altid opbygges, så der sikres god vandgennemtrængning. Ønskes der ikke græs i armeringen, kan der f.eks. efterfyldes med ral, grus, granit m.v., hvilket medvirker til at armeringen opnår et unikt udtryk.

Lægge græsarmering

 1. Begynd lægningen med at placere øskerne i 2. plade over hægterne i 1. plade
 2. Læg herefter elementerne række for række, fra venstre mod højre
 3. Tilpasning kan foretages med rundsav, stiksav, håndsav, vinkelsliber m.v.

Ved armering af eksisterende græsarealer

 1. Klip plænen kort og afslut med at tromle godt med en tung tromle
 2. Læg OnTop græsarmering ud og troml godt – det er ikke nødvendigt at efterfylde armerings hullerne (græsset vil hurtigt vokse op gennem armeringen).
 3. Spred lidt gødning for at fremme græsvæksten

Læggevejledning på areal, der efterfølgende tilsås

 1. Troml arealet og tilså efter anvisning fra frøleverandøren. Tilså med egnet græs-frøblanding.
 2. Hæng ON-TOP græsarmering sammen. Troml let efterfølgende. Hold arealet fugtigt for at fremme græsspring og vækst.
 3. Klar til kørsel/belastning.
Filters
Materiale

Elefantsten – S400

Elefantsten / S400 er en massiv belægningssten i genbrugsplast, udviklet speciel for meget tung trafik og anvendes typisk i forbindelse med armering af køreveje og opholdsarealer, der er udsat for t
Se produkt

BioGitter On-top

BioGitter On-top er markedets eneste armeringsnet til direkte udlægning på eksisterende terræn. Hvis terrænet og dets bæreevne er egnet, så spares der både tid og penge ved en løsning med Bi
Se produkt

BioGitter 2000

BioGitter 2000 er markedets stærkeste græs- og arealsikring. I modsætning til øvrige armeringsprodukter, der er støbte, massive blokke, så er BioGitter 2000 en fleksibel armering pga. indstøbte
Se produkt

BioGitter H

BioGitter H er en stærk armering med bred cellebund, der sikrer god støtte til det bærende terræn. Armeringen er enkel at samle, og eksisterende bevoksning vil hurtigt genetablere sig. BioGitter H
Se produkt

BioGitter G

BioGitter G er en alsidig græsarmering og terrænsikring med bred cellebund, der sikrer god støtte til det bærende terræn. Armeringen er enkel at samle og hurtig at udlægge. BioGitter G er grøn
Se produkt

BioGitter GS

BioGitter GS er en alsidig græsarmering og terrænsikring, der kan anvendes i mange sammenhænge. BioGitter GS anvendes i forbindelse med armering af stier, parkeringsarealer, opholdsarealer mv. &#82
Se produkt

Gummi græsarmering

Armeringen i kraftig granuleret gummi er en god løsning i forbindelse med legeområder og lign. Underlaget er godkendt til 2,10 m faldhøjde. Armeringen kan også anvendes ved arealer med persontraf
Se produkt

Har du spørgsmål til produkterne?

Vælg kategori
Vælg serie
Vælg område