granulatsarg

Granulatsarg

Kantsargen minskar betydligt risken för att gummigranulat hamnar utanför fotbollsplanen. Dessutom är vår granulatsarg tillverkad i 100 % miljöcertifierad återvunnen plast.

  • Minskar spridning av mikroplaster
  • Håller gummigranulatet inom avskärmat område
  • Möjliggör att kunna ta till vara på och återföra gummigranulatet
  • Minskar stort miljöpåverkan
  • Sparar pengar i längden – mindre påfyllnadsgranulat behövs

Granulatsargen består av miljöcertifierad återvunnen plast. Plastmaterialet är termiskt varför materialet expanderar i värme och drar ihop sig i kyla. Sargerna monteras företrädesvis med 3-4 mm luft, så att det finns utrymme för sargelementen att expandera/dra ihop sig med temperaturförhållandena. Vi rekommenderar att ha fogarna dolda – därför erbjuder vi en täckmantel i galvaniserat stål som monteras på en av kantsargerna och mellan dess skarvar.

Tekniske specifikationer

MaterialeGenbrugsplast

Send forespørgsel

Har du spørgsmål til produkterne?

Vælg serie
Vælg område
Vælg kategori