Om G9 Landskab, Park & Byrum A/S

Med udgangspunkt i vores kunder og samarbejdspartnere designer og udvikler vi løsninger for landskaber, parker & byrum. Vi stiller krav til designet og mener grundlæggende, at design handler om balance mellem praktisk anvendelighed, komfort og kvalitet.

Landskabs­arkitektur

Produktprogrammet indenfor landskabsarkitektur er overvejende baseret på bæredygtighed, med speciale i recyclingsplast / genbrugsplast. Vore produkter er bæredygtige og bidrager til det bæredygtige princip, der tilgodeser ressourcehensyn, genanvendelse og klimaforhold. I modsætning til traditionelle løsninger med f.eks. hårdttræ tilbyder vi tilsvarende løsninger baseret på indsamlet og genanvendt plastik, der foruden principper om genanvendelighed, også har markante fordele idet materialerne ikke kræver vedligeholdelse og har en markant længere levetid. Foruden vort speciale i bæredygtig genbrugsplast, tilbyder vi individuelle løsninger i forarbejdet stål.

Park & byrum

Vi udfordrer gerne traditionerne med det sigte, at skabe nye muligheder for at designe og indrette det offentlige eller private rum. Med inspiration fra kunder, arkitekter, designere m.fl. er vores projektafdeling altid parat til at afprøve ideen og forfølge den fra papir til det fysiske produkt.
G9 repræsenterer i Danmark verdens førerende producent af fuldautomatiske pullerter. Pullerter er i stigende omfang den foretrukne løsning i forbindelse med sikring af det offentlige eller private rum. Vort produktprogram omfatter pullerter og bomme til ethvert formål med henblik på sikring og adgangsregulering.

Internationalisering

På baggrund af bl.a. vort design og ikke mindst kvaliteten af vore løsninger/produkter, efterspørges vore produkter også internationalt.
Foruden egen afdeling i Sverige er vi repræsenteret med forhandlere i Tyskland og Norge.

Ønsker du at vide mere om G9 landskab.park & byrum as, er du velkommen
til at kontakte os direkte på tlf. 7023 2999.